Course Announcements

Course Image Change Activation Masterclass (CAM) - Course Description

Change Activation Masterclass (CAM) - Course Description

Voor de professional die zich wil bekwamen in verandermanagement. Vijf bijeenkomsten, tien webinars en 50 instrumenten in een dynamische training. De nadruk ligt op implementatie van verandering;  van probleemanalyse, veranderaanpak, communicatie tot aan individuele begeleiding. Ondersteund door een rijke leeromgeving waar je nog graag jaren naar terugkomt om kennis te hervinden en te verdiepen. 
Course Image Change Leadership Masterclass (CLM) - Course Description

Change Leadership Masterclass (CLM) - Course Description

Voor de professional die zich wil bekwamen in verandermanagement. Vijf bijeenkomsten, vijf webinars en 25 instrumenten in een dynamische training. De nadruk ligt op richting geven aan verandering met leiderschap en structuren. Ondersteund door een rijke leeromgeving waar je nog graag jaren naar terugkomt om kennis te hervinden en te verdiepen.